≡ Menu

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony https://orioffice.pl/ jest firma SENSOWNY ARTUR PAWEŁCZUK (dalej Niezależny Konsultant Oriflame) z siedzibą w Warszawie 03-352 przy ul. Rembielińskiej 20/14, NIP: 759-14-24-208, email: biuro@ori-konsultantka.eu, telefon: 692-894-645
 2. Po rejestracji w Klubie Oriflame odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również firma Oriflame Poland Sp. z o.o. (dalej Oriflame) z siedzibą w Warszawie 02-675 przy ul. Wołoskiej 22.
  Polityka prywatności Oriflame: http://poland.secure.oriflame.com/files/Polityka_Prywatnosci_GDPR.pdf oraz zasady i warunki współpracy obowiązujące w Klubie Oriflame oraz regulamin działalności w Klubie Oriflame – http://poland.secure.oriflame.com/KlubOriflame/Regulaminy/REGULAMIN-KLUB-ORIFLAME.pdf
 3. Wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko, pesel lub data urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celach związanych z rejestracją w Klubie Oriflame oraz służą nawiązaniu kontaktu z opiekunem (sponsorem) oraz informowaniu o ofertach i wydarzeniach związanych z działalnością w Klubie Oriflame.
 4. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia danych osobowych i prawidłowej rejestracji w Oriflame, a także w celu przedstawienia szczegółów współpracy z Oriflame Poland oraz aktualnych ofert.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, „prawo do bycia zapomnianym” (usunięcie danych).
 6. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail lub telefonicznych, poinformuj nas o tym pisząc na adres biuro@ori-konsultantka.eu a Twoje dane nie będą przetwarzane.
 7. Strona https://orioffice.pl/ może zbierać są dane dotyczące odwiedzin, np.: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas odwiedzin. Dane te mogą być wykorzystane do analizy statystycznej zachowań Klientów na stronie.
 8. Po zarejestrowaniu jako konsultantka Oriflame lub konsultant Oriflame i otrzymaniu numeru konsultanta, osoba przesyłająca dane będzie podlegała polityce prywatności stosowanej przez Oriflame Poland Sp. z o.o. Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoskiej 22 jest administratorem zbioru danych, w którym znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych członków Klubu Oriflame. Zbiór danych o nazwie „Członkowie Klubu Oriflame” został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr księgi: 007946. Oriflame Poland Sp. z o.o. jako administrator danych przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczeń i współpracy z członkami Klubu, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nazwa banku i numer rachunku bankowego, nr telefonu, wizerunek, adres poczty elektronicznej.
 9. Wszelkie pytania i uwagi do administratorów strony https://orioffice.pl/ można kierować na adres e-mail biuro@ori-konsultantka.eu lub telefonicznie pod numer 622-824-645.
 10. Zastrzegamy sobie zmianę Polityki Prywatności, jednakże podstawowa zasada pozostaje niezmienna: Nie przechowujemy i nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim.