≡ Menu

Zmiana nawyków

Nawyk 8: Upraszczanie – ZTD [12]

Zmiana nawyków: jak uprościć swoje życie? | orioffice.pl

Zapewne masz długą listę rzeczy do zrobienia – być może podzieloną na szereg list kontekstowych (w-pracy, osobiste, w-mieście, w-telefonie itp.). Liczba pozycji na tych listach jest przytłaczająca. Co gorsze, każdego dnia, mimo twoich wysiłków, spraw do załatwienia przybywa, a przecież powinno być ich coraz mniej.

Uprość swoje listy do absolutnego, niezbędnego minimum, a nie będzie ci potrzebny skomplikowany system planowania.

Długie listy „do zrobienia” są podstawowym problemem większości systemów zwiększania osobistej efektywności. Zadaniom umieszczanym na tych listach nie przydziela się priorytetów i trafia tam wszystko, bez żadnej wstępnej selekcji. Kończy się to ekstremalnym przepracowaniem i próbami załatwienia każdej sprawy, która została zapisana.

Niniejsza lekcja omawia sposoby redukowania celów i zadań do tego, co jest naprawdę niezbędne. [continue reading…]

Nawyk 7: Przeglądanie – ZTD [11]

Zmiana nawyków: jak sprawdzać, czy zmierzasz w dobrym kierunku? | orioffice.pl

ffffPowiedzmy to otwarcie: nawet najlepsi z nas po pewnym czasie tracą z oczu niektóre sprawy oraz cele, które przed sobą postawili. Nawet doskonale skonstruowany system zaczyna powoli się rozsychać. Wypełnione pracą tygodnie i bogactwo innych zajęć powodują powolne pogrążanie się całości w chaosie.

Lekarstwem przeciwdziałającym tym procesom rozkładu jest Przegląd Tygodniowy. Daje szansę powiązania ze sobą elementów nadających kształt twojemu życiu i skorygowania kursu na wybrane przez ciebie punkty docelowe.

Lekcja ta jest poświęcona Uproszczonemu Przeglądowi Tygodniowemu – czyli metodzie zapewniającej maksimum efektów w jak najkrótszym czasie. [continue reading…]

Nawyk 6: Porządkowanie – ZTD [10]

Zmiana nawyków: jak uporzadkować swoje życie? | orioffice.pl

Jedna z najstarszych prawd dotyczących porządkowania brzmi: „każda rzecz powinna mieć swoje miejsce, każde rzecz powinna być na swoim miejscu”.

Dlaczego ta prawda jest tak popularna? Ponieważ działa. Jak zatem wyrobić związany z nią nawyk i przestać wreszcie gubić różne rzeczy.

Czy na twoim biurku leżą w tej chwili jakieś przypadkowe papiery? Czy codziennie szukasz kluczyków do samochodu? Czy tracisz czas bezskutecznie starając się znaleźć potrzebne ci rzeczy?

Sięgnij po najprostsze lekarstwo – jesteś w stanie uporządkować całe swoje życie za pomocą jednej zasady: „kładź każdą rzecz na wyznaczonym dla niej miejscu”. [continue reading…]

Nawyk 5: Prosty i godny zaufania system – ZTD [09]

Zmiana nawyków: Prosty i godny zaufania system | orioffice.pl

Jednym z kluczowych elementów każdego systemu zarządzania czasem jest lista „do zrobienia”, służąca do przechowywania wszystkich zadań, których nie możesz od razu zrealizować. Dzięki niej masz ogólny pogląd, ile przedsięwzięć jest jeszcze przed tobą.

Metodologia Getting Things Done (GTD) Davida Allena proponuje umieszczanie spraw do załatwienia (a właściwie związanych z nimi Najbliższych Działań) na tak zwanych listach kontekstowych – na przykład w-pracy, w-domu, w-komputerze, w-telefonie, w-mieście, w-oczekiwaniu itp. Poszczególne konteksty definiują ograniczenia danego miejsca i sytuacji determinujące możliwość realizacji poszczególnych zadań. W związku z tym listy kontekstowe zawierają tylko te czynności, które można wykonać w danych okolicznościach. Unika się w ten sposób konieczności przeglądania długiego spisu rzeczy, za które – z przyczyn obiektywnych – i tak nie można się zabrać.

W metodologi ZTD główny nacisk kładzie się na zastosowanie prostego systemu, który jest łatwy w użyciu i zapewnia bezpieczne przechowywanie informacji. Na system taki składają się trzy elementy:

  1. Zestaw. Prosty system składa się ze skrzynek spraw przychodzących, kalendarza, list i archiwum.
  2. Narzędzia. Prosty system wykorzystuje proste narzędzia nie wymagające dodatkowego wysiłku w zakresie ich obsługi.
  3. Stosowanie. Prosty system musi być używany codziennie do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. [continue reading…]

Nawyk 4: Działanie – ZTD [08]

Zmiana nawyków – jak działać skutecznie? | orioffice.pl

Nawyk działania nadaje sens zarówno nazwie, jak i całej metodologii ZTD (Zen To Done). Zadziwiające jest, jak wiele systemów zwiększania osobistej efektywności pomija ten kluczowy element całego procesu. Jeśli nie realizujesz zadań, które umieściłeś na swojej liście „do zrobienia”, to znaczy, że jedynie kręcisz się wokół swojego ogona.

Działanie jest ważniejsze od wszelkich metodologii, systemów, narzędzi, planów i list „do zrobienia”.

Esencją ZTD jest skupianie się na sumiennym załatwianiu kolejnych spraw – jedna po drugiej, bez niepotrzebnego rozpraszania się. Nie rób wielu rzeczy naraz i nie pozwól sobie przerywać. Zbyt często w ciągu dnia sprawdzamy pocztę elektroniczną, odbieramy telefony, gwarzymy z ludźmi pojawiającymi się znienacka, „tylko na chwilkę” przy naszym biurku – ze szkodą dla zadań, którymi naprawdę powinniśmy się zajmować. [continue reading…]